Silk Road in Literature — Literature on the Silk Road. A journey from Europe to China as a road to global conceptualization of culture

Paweł K. Rutkiewicz

Jedwabny szlak w literaturze — literatura na jedwabnym szlaku. Podróż z Europy do Chin jako droga do globalnej konceptualizacji kultury

Niniejszy artykuł przedstawia “jedwabny szlak” jako przestrzeń tyleż geograficzną, co dyskursywną — globalny kontekst dla określania własnej pozycji kulturowej. Wysuwa tezę o nowoczesnym “micie” Chin w zachodniej kulturze literackiej, analizuje m.in. teoretyczną użyteczność dla teorii globalizacji Opisania świata Marco Polo i teorii “monad” Leibniza.

Słowa kluczowe: literatura światowa, mit, monady, kulturowy obraz świata

Key words: world literature, myth, monad, cultural picture of the Word

Otwórz Artykuł