Silk on the Chinese Silk Road During the Han Dynasty (206 BC-220 AD)

Bogna Łakomska

Jedwab na Chińskim Szlaku Jedwabnym w okresie dynastii Han (206 p.n.e.-220 n.e.)

Celem niniejszego artykułu jest zwrócenie uwagi na znaczenie jedwabiu, sposób jego wykorzystania oraz zdobienia rozmaitymi wzorami w okresie dynastii Han, gdyż to właśnie w tej epoce przyjęło się mówić o Sichou zhi lu 丝绸之路, czyli Jedwabnym Szlaku. Nazwa ta, świetnie odzwierciedlała wartość, jakże pożądanego wówczas na świecie towaru. Jedwab w okresie dynastii Han (206 p.n.e. — 220 n.e.) był efektem nie tylko technologicznych osiągnięć oraz estetycznych dążeń tamtych czasów, ale również istotnym elementem handlowych i politycznych relacji między Chinami a obcymi krajami i cywilizacjami. Stał się wyznacznikiem wysokiego poziomu zarówno kultury artystycznej, jak i kupieckiej i dyplomatycznej.

Key words: silk, art, embroidery, sericulture, cultural exchange

Otwórz Artykuł