Routes, Orders, Globalizations — New and Old

Adam Nobis

Szlaki, porządki, globalizacje — nowe i stare

W tekście pytam o relacje zachodzące pomiędzy Nowym Jedwabnym Szlakiem a nowym globalnym porządkiem. Porównuję stare szlaki, porządki, globalizacje znane z historii i podobieństwa, różnice i powiązania zachodzące pomiędzy nimi. Następnie analizuję istotne elementy Nowego jedwabnego Szlaku i nowego światowego porządku. W konkluzji dochodzę do wniosku, że to co współczesne budowane jest z elementów nowych i starych, lecz ich współczesne znaczenia, role i powiązania nie są jasne. Niejasna jest także natura całości, którą konstytuują. M.in. to, czy ma ona charakter pluralistyczny czy monocentryczny.

Key words: New Silk Roads, Silk Roads, globalization, global order

Otwórz Artykuł