OBOR Project Needs Comprehensive Security Arrangements

Yury Tavrovsky

Projekt OBOR wymaga ustaleń dotyczących bezpieczeństwa

Z projektem OBOR (One Belt, One Road) związane są różne problemy i niebezpieczeństwa, dlatego wymaga on dodatkowych ustaleń. Jednym z nich może być wykorzystanie Kolei Transsyberyjskiej i Bajkalsko-Amurskiej jako alternatywnych dla tras Silk Road Economic Belt (SREB) prowadzących przez Azję Centralną. Bezpieczeństwu służyć mogą także takie organizacje jak Collective Security Treaty Organization (CSTO) czy Shanghai Cooperation Organization’s (SCO).

Key words: OBOR, SREB, CSTO, SCO, China, Russia, security

Otwórz Artykuł