China and Global Governance: “One Belt One Road”, the New Development Bank and the Concept of Market State

Guilherme Vasconcelos Vilaça

Chiny i zarządzanie globalne: “Jeden Pas Jedna Droga”, New Development Bank i koncepcja państwa rynkowego

Poprzez ideę ‘jednego pasa, jednej drogi’, Chiny promują transformacyjną wizję międzynarodowego porządku opartego na równości międzypaństwowej, uczciwości w ramach międzynarodowych instytucji, a także handlu i rozwoju pozbawionych warunkowych wymagań jako motoru ekonomicznego wzrostu i pokoju na świecie. Rozpatrując koncepcję Państwa Rynkowego – którą rozwinęli Patterson i Afilalo w ich pracy na temat globalnego porządku handlu – artykuł ten zmierza do pokazania, iż istota udziału Chin w globalnym zarządzaniu jawi się w znacznie mniejszym stopniu zorientowana na przyszłość, gdy umieści się ją w szerszym kontekście społeczeństwa światowego oraz zmian zachodzących w samych możliwościach, jakimi dysponują poszczególne kraje.

Key words: China, global governance, One Belt One Road, market state

Otwórz Artykuł