An African Branch of the Silk Road in the Ancient Times?

Mateusz Żmudziński

Afrykańska odnoga jedwabnego szlaku?

Tak zwany Jedwabny Szlak, który przez wieki łączył Daleki Wschód z Europą rozkwitł gdy na obrzeżach Morza Śródziemnego wyrosły monarchie hellenistyczne, a wraz z nimi niezwykle bogate dwory królewskie i powiązane z nimi elity państwowe. Po zakończeniu podboju przez Rzym największym konsumentem dóbr luksusowych stały się rody senatorskie, a z czasem dwór cesarski. Istotnym elementem życia tych grup społecznych był przepych, który wymagał kosztownych tkanin, wspaniałych ozdób, kadzidła, artykułów spożywczych i innych niespotkanych w na miejscu produktów. Na ogromną skalę importowano nie tylko jedwab, ale i inne drogocenne towary, w tym biżuterię, kamienie szlachetne, porcelanę a także egzotyczne zwierzęta. Niezwykle istotnym elementem handlu była możliwość możliwie szybkiej i bezpiecznej dostawy. Zwierzęta, które miały zostać dostarczone żywe (choćby na areny rzymskich amfiteatrów), nie mogły być transportowane miesiącami czy latami przez pustynie za pomocą karawan. Z tego powodu wydaje się, że niezwykle istotną rolę w dostawach do Europy mógł odgrywać szlak, który wykorzystywał połączenia morskie między Azją a wschodnim wybrzeżem Egiptu nad Morzem Czerwonym, a dalej w dół Nilu lub przez Synaj do Aleksandrii, która stanowiła punkt przeładunkowy. W artykule zestawiono źródła archeologiczne i pisane, które wydają się sygnalizować rolę afrykańskiej odnogi jedwabnego szlaku.

Key words: Silk Road, Egypt, Africa, commerce

Otwórz Artykuł