Transnational Issues in the Literary Explorations of the Dominican History: Junot Díaz, Julia Alvarez and Mario Vargas Llosa

Agnieszka Gondor-Wiercioch

Kwestie transnarodowe w literackich wersjach historii Dominikany: Junot Díaz, Julia Alvarez i Mario Vargas Llosa

Artykuł jest poświęcony portretowi dyktatury Leonidasa Trujillo w powieściach Junota Díaza Krótki i niezwykły żywot Oscara Wao, Julii Alvarez Czas motyli i Mario Vargasa Llosy Święto kozła. Trójka autorów uwypukla perspektywę transnarodową, która pozwala z kolei wyeksponować kwestie związane z historią panamerykańską, tożsamością dialogiczną wynikającą z przekraczania granic oraz inne postkolonialne i neokolonialne dylematy współczesnych migrantów. Omawiane powieści mają strukturę polifoniczną, a rekonstruowana historia zawsze składa się ze świadectwa imigranta z USA i Dominikańczyka bądź Dominikanki i pomimo zbieżności tematu każde ujęcie dyktatury jest inne, co zmusza czytelnika do refleksji na temat odmiennych ról, jakie historia może odgrywać w tekstach literackich.

Keywords: Junot Díaz, Julia Alvarez, Mario Vargas Llosa, pan-American history

Otwórz Artykuł