Migration and diaspora in European history prior to 1650: The Scottish and Irish cases in context

David Worthington

Migracja i diaspora w historii Europy przed 1650. Przykład Szkocji i Irlandii

Fenomen migracji na obszarze Europy przed 1650 r. domaga się głębszej uwagi. Termin „diaspora”, niegdyś zarezerwowany dla rozproszonych społeczności Greków, Żydów i Ormian, stosuje się ostatnimi czasy do określania innych społeczności transnarodowych. W przypadku Szkotów i Irlandczyków efekty tego zabiegu okazują się zwodnicze, albowiem badacze zazwyczaj skupiają się na miejscach związanych z Imperium Brytyjskim, gdzie pamięć zbiorowa jest wciąż silna. Tam, gdzie mają oni do czynienia z doświadczeniami Europy i okresem wcześniejszym, zazwyczaj sugerują istnienie niegdyś „szczególnego związku” z krajem goszczącym. Posługując się definicją „diaspory” podaną przez Robina Cohena i odwołując się do intensywnych badań, jakie prowadziłem ostatnio na tym polu, twierdzę w niniejszym artykule, iż aby rozjaśnić złożony charakter opisywanego doświadczenia, potrzebujemy rozpatrzyć jego szerszy kontekst międzynarodowy.

Otwórz Artykuł