Global Contexts and Issues in We Need New Names by NoViolet Bulawayo

Joanna Kapica-Curzytek

Problemy i konteksty globalne w powieści NoViolet Bulawayo pt. We Need New Names

W tekście omówiono powieść pisarki z Zimbabwe NoViolet Bulawayo pt. We Need New Names. Jest to przykład powieści globalnej (transnarodowej), zajmującej się różnymi formami kultury hybrydowej. W książce We Need New Names zawarte są istotne globalne problemy współczesności: migracja, nierówność ekonomiczna, konsumeryzm, relacja z Innym oraz sytuacja jednostki poszukującej tożsamości. Autorka artykułu przeanalizowała obecne w powieści aspekty polityczne, socjologiczne, filozoficzne i kulturowe oraz skonfrontowała je z ujęciem teoretycznym oraz ze wskaźnikami ekonomicznymi. Artykuł pokazuje, że powieść ta – jako tekst kultury – zawiera aktualny obraz globalnego świata i odzwierciedla najistotniejsze problemy tzw. płynnej nowoczesności.

Keywords: globalization, transnational (global) novel, migration, American dream, economic inequalities, the Other, identity, liquid modernity

Otwórz Artykuł