The Global Space of Dialogue and Conflict: the Case of Russian Buddhists

Bato Dondukov

Globalna przestrzeń dialogu I konfliktu: przypadek rosyjskich buddystów

Artykuł proponuje kilka uwag na temat tego, w jaki sposób Internet, jako jeden z czynników globalizacyjnych, wywiera wpływ na rosyjskich buddystów. Zaczynając od rozpatrzenia historycznego podłoża buddyzmu w Rosji, definiuję kilka typów buddyzmu, które nigdy niemal się ze sobą nie spotkały, ale uzyskały wspólną platformę spotkania dzięki Internetowi. Tradycyjny a neoficki buddyzm; buddyści Mahayana vs buddyści Theravada. Patrzać na komunikację cyfrową między rosyjskimi buddystami w ramach sieci społecznej „vkontakte”, ukazuję Internet jako przestrzeń dialogu i konfliktu między różnymi formami buddyzmu. Prowadzi to do rewizji poglądu na buddyzm jako taki oraz jego religijną tożsamość.

Słowa kluczowe: globalizacja, rosyjski buddyzm, internet, sieć społeczna, Mahayana, Theravada

Otwórz Artykuł