Global Money: An Inspiration for the Ontology of Globalization

Adam Nobis

Pieniądz globalny: inspiracje dla ontologii globalizacji

Tekst stawia pytania o istnienie globalizacji. Wskazuję w nim na swoisty paradoks: naukowej karierze samego słowa towarzyszy teoretyczny deficyt, tj. brak ogólnej, czy „globalnej” teorii globalizacji. Na przykładzie współczesnego pieniądza globalnego, tj. dolara USA, dochodzę do wniosku, że globalność, regionalność czy lokalność nie powinny być postrzegane jako istniejące byty czy ich własności lecz jako odmienne ale powiązane ze sobą wymiary rzeczywistych zjawisk i procesów. Sama zaś globalizacja okazuje się być słowem, którym różni badacze określają rozmaite zjawiska i relacje zachodzące między nimi.

Keywords: globalization, ontology, money, history.

Otwórz Artykuł