Look, See, Peep…? About a Phenomenon of Township Tours in South Africa and the Motivations of Its Participants

Dominika Czarnecka

Patrzeć, widzieć, podglądać…? O zjawisku township tours i motywacjach ich uczestników w republice południowej Afryki

Artykuł traktuje o township tours — zorganizowanych wycieczkach do dzielnic nędzy w Republice Południowej Afryki. Tekst zawiera refleksje nad przyczynami rozwoju township tours w XX w. oraz ich niesłabnącej popularności w czasach współczesnych. Autorka na podstawie własnych obserwacji w terenie oraz wywiadów z osobami uczestniczącymi w tego rodzaju „atrakcjach” turystycznych zastanawia się, dlaczego turyści — mieszkańcy krajów wysoko rozwiniętych — uczestniczą w płatnych wycieczkach do najniebezpieczniejszych i najuboższych części południowoafrykańskich miast oraz nad tym, czy tego rodzaju doświadczenia turystyczne zmieniają cokolwiek w ich oglądzie świata? Przedmiotem zainteresowania nie jest zatem ani opis przebiegu tego rodzaju „wycieczek”, ani stosunek mieszkańców townships do samych wypraw i ich uczestników.

Otwórz Artykuł