A Shift in Cultural Taste in Contemporary Consumer Society: From Snobbishness to Omnivorousness. End of Cultural Boundaries?

Magdalena Malińska

Zmiana w poczuciu smaku kulturowego we współczesnym społeczeństwie konsumpcyjnym: od snobizmu do wszystkożerności (kulturowej). Czy koniec podziałów?

Tekst zwraca uwagę na wzrastające znaczenie zjawiska konsumpcji jako głównej formy życia społecznego w postmodernistycznym świecie. Analizuje naturę współczesnego społeczeństwa konsumpcyjnego ze szczególnym uwzględnieniem wymiaru kulturowego i tworzonych w jego obrębie granic, barier, smaków i klas. W artykule zostały przedstawione główne teorie socjologiczne dotyczące podejmowanego zagadnienia: teoria „konsumpcji na pokaz” Thorstein’a Veblen’a, koncepcja przenikania mody Georg’a Simmel’a i w końcu teoria stratyfikacji społecznej Pierre’a Bourdieu. Kim jest współczesny „wszystkożerca” kulturowy? Czym różni się od snoba? I czy jego pojawienie się w społeczeństwie oznacza koniec barier społecznych, czy też paradoksalnie jest to nowa jakość ustanawiająca nowe bariery? Autorka otwiera dyskusję poszukując odpowiedzi.

Otwórz Artykuł