Komentarz do tekstu Aleksandry Lato Ikoniczność we współczesnym, zglobalizowanym świecie — formą komunikacji czy manipulacji? (Kultura – Historia Globalizacja nr 3)

Joanna Cymbalista

Otwórz Artykuł